Cuprins
Introducerea autorului
Prefixe
Sufixe

Categorii de semnificaţii

Capcane
Familii de cuvinte

 

 

   

SUFIXE  

Sufixe, după semnificaţie

 

Semnificaţie

Sufix

Exemplu

Accentuare

-ace caracteristici dure ale personalităţii

-aie proces spontan intens şi care implică resurse importante (colocv.)

eficace, perspicace, rapace, tenace

 apăraie, droaie,

Proprietatea de fi capabil şi disponibil pentru  a realiza ceva

-abil -ibil -ubil

portabil, vizibil, solubil 

Capacitatea şi disponibilitatea de a realiza ceva

-abilitate –ibilitate            -

ubilitate

portabilitate, vizibilitate,

solubilitate

Caracteristici dure ale personalităţii

-ace

tenace

Proces spontan intens

-aie

vâlvătaie

Încadrarea într-o categorie tipologică, funcţională sau calitativă

-al (-ţial -ţional)

material (demenţial, informaţional)

1. Caracterizare  ocupaţională, poziţională sau comportamentală

2. Provenienţa geografică

-an -ean -ian (1)

 

 

-an -ean -ian (2)

ţăran, viclean, practician

 

 

romaşcan, bucureştean, buzoian

Ceva puternic, bărbătesc

-andru

scafandru

1. Ceva influent, care exercită o anumită acţiune sau activitate

2. Ceva statuat, convenit, acceptat, impus social

-ànt -ènt -ant -ent (1)

 

 

ànt -ènt -ant -ent (2)

diluant = solvent, influent

 

 

ocupant, testament

Efectuarea unei activităţi, acţiuni, desfăşurarea unui proces, adesea – şi rezultatul nemijlocit al acestora

-are -ere -ire

efectuare, mângâiere, vopsire

Ocupant al primei poziţii într-o structură ordonată, această structură

-arh -arhie

ierarh, ierarhie

1. Exercitarea sau restricţionarea unor activităţi, atribuţii, libertăţi, competenţe

2. Instituţionalizare

-at -et -it -ut (1)

 

 

-at (2)

diplomat, exeget, pregătit, născut

 

 
secretariat

Referitor la medicină, vindecare

-atru

psihiatru

Navigare în medii specifice

-autică -eutică

hermeneutică = cosmonautică

Stare, concept, proces sau caracterizare definitorie, largă generalitate, sau perenă

-ază -eză -iză

homeostază, ipoteză, analiză

Referitor la ierarhie şi la putere

-cefal -crat - craţie

autocefal, tehnocrat, birocraţie

Ceva ce modifică mersul uzual al lucrurilor

-ces

deces

Ucigător

-cid

insecticid

Caracteristică a diversităţii structurale

-lit -clit

monolit, heteroclit

Referitor la timp

-cron

sincron

Provoacă anumite consecinţe

-gen      

patogen

Calitate, defect

-bil -ace

măsurabil, casabil, tenace

Capacitatea de a realiza calitatea / a crea defectul

–abilitate -ibilitate -tate

permeabilitate

Stare, proces, caracterizare definitorie

-ază -eză -iză

 

stază, pareză, dializă

Încadrare într-o categorie tipologică

-al -ar

trimestrial, agrar

Caracterizare ocupaţională, sociala, sau comportamentală

-an -ean -ian

 

fizician, huligan, orășean

Stare, generică sau specifică, sau caracteristică de calitate

-anţă -enţă

-ard

cutezanţă, decenţă,

patriotard

Referitor la ierarhie şi la putere

–arh -craţie

 

patriarh, democraţie

Caracteristică generală sau manieră generală de comportament

-astic -istic -ustic

 

fantastic, artistic, caustic

Calitate de exerciţiu obţinută în urma unei iniţieri

-at -it -ut

-atru

iniţiat, instruit, născut

psihiatru

Stare, caracterizare de ansamblu

-tate, -itate -ietate

sobrietate

Stare, concept, proces sau caracterizare definitorie, de largă generalitate, sau perenă

-ază -eză -iză

 

litiaza, sinteză, analiză

Ucigător

–cid

insecticid

Referitor la timp

–cron

asincron

Diminutive

–cul -el -et -iţă –uţă…

-eag -iag

minuscul, mărunțel,  fetiţă,

moşneag

Cel care locuieşte în (sau provine din) o anumită localitate, un anumit judeţ, o anumită regiune

-ean -ian

 

muntean, italian

Caracterizare sintetică a unei stări

-anţă -enţă -inţă

aroganţă, dependenţă, iscusinţă

În stilul, în felul de a fi sau a se comporta al anumitor categorii sociale, etnice sau socio-profesionale

-esc –eşte

 

țărănesc, regeşte

Calitate perenă

–eţe

tinereţe

Consumator de numite categorii de resurse

-fag -vor

 

energofag, carnivor

Ucigător

–cid

insecticid

Repulsie

–fob

claustrofob

Referitor la sunete

-fon -fonie

microfon, simfonie

Referitor la formă

–form -morf

uniform, amorf

Referitor la nume

-nim

anonim

Loc rezervat sau destinat pentru o anumită activitate

-ar -oar -uar

vestiar, trotuar

Instituţionalizare, continuitate

–oare

închisoare

Exercită a anumită atribuţie, meserie, un rol social

-or

 

procuror

Caracterizare a unei persoane, a unui obiect sau loc pe baza unei însuşiri semnificative

-os -ios –uos

osos, slinos, unsuros

Formează substantiv ce caracterizează activitate sau stare din verb

–re –stat –stiţiu -tecă

-trof –trofic -tudine

armistiţiu, bibliotecă

Ansamblu de componente

–tură -mânt

legătură, așezământ

                                                             

Urmează: Adjective privind punctele cardinale

Înapoi: Diminutive feminine


 

Ultima actualizare: 16 aprilie 2012

 

email: contact (arond) marioduma.ro 
 
Licenta ©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca