Cuprins
Introducerea autorului
Prefixe
Sufixe

Categorii de semnificaţii

Capcane
Familii de cuvinte

 

 

   

Prefixe - Negaţii, inversare sens, contrazicere 

a- abate, afon, amoral, amorf (fără formă), anormal, ateu, atrofiat / hipertrofiat

an- anhidru, anorganic / organic, anonim / notoriu  (numai cu referire la o persoană)

de- demonta, denivela, deteriora

des- descompune, desface,

dis- disfuncţional, dispune, distorsiune, distrage, distruge

extra- (în afară)  extraordinar, extrateritorial /  teritorial

i- ilegal (= nelegal) / legal, ilegalitate, ilizibil / lizibil, imaterial / material, imatur / matur, imoral / moral

im- imbatabil, impenetrabil, imperceptibil / perceptibil, imperfect / perfect, imperfecţiune /  perfecţiune, impertinent (= obraznic, nepoliticos) Atenție!: Pertinent (= un text, o explicaţie, o argumentare la obiect şi corecte) nu este antonimul lui impertinent!

imponderabilitate, imposibil, impredictibil, imprevizibil, impropriu (inadecvat, nepotrivit – Atenție! Fără legătură cu propriu sau proprietate!), impune, impunitate,  impur

in- inacceptabil = de neacceptat = intolerabil = de netolerat, inamovibil, inadmisibil, dar: neadmis şi de neadmis, incalificabil (apreciere foarte proastă),  incapabil, incasabil, incert, incolor, incompatibil, incomplet, inconfundabil,  incoruptibil, incredibil = de necrezut, indecent, indivizibil, inefabil (care nu poate fi exprimat suficient prin cuvinte), ineficient, inepuizabil, infinit, injust, inodor, inoxidabil, insatisfacţie (dar nesatisfăcut),  insensibil, inseparabil, insesizabil, insipid, instabil, insuportabil = de nesuportat, intact, interminabil (care nu se mai termină, dar neterminat – care nu este terminat încă),  intolerabil = de netolerat,  inutil = nefolositor, invalid / valid, invalida / valida, invincibil = de neînvins, invizibil / vizibil

mes-, mez-, miz- mezalianţă

ne- necombustibil, nelegal, necomestibil, necorespunzător, neclar, necompetitiv, neconcludent, necondiţionat, neconformitate, neconstituţional, neconvingător, nedespărţiţi, nedeterminat, nedisciplinat, nedormit, ne-elegant, nefinisat, neînţelegere, neînţeles, neînvins, nejustificat, neliniştit, neluminat, nenecesar, neplăcut, nepotabil, neprofitabil, neprotejat, nerealist, nerealizabil, nerecomandabil, neregenerabil, nesatisfăcut (dar: insatisfacţie),  neserios, nespecific, nestaţionar, nestatutar, neterminat, nevalabil, nevandabil, neverosimil, nevoie

non- nonconformist, non-stop, non-violenţă

 

Urmează: Sufixe - Semnificația pe care o adaugă sufixul

Înapoi: Despre multipli


 

Ultima actualizare: 16 aprilie 2012

 

email: contact (arond) marioduma.ro 
 
Licenta ©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca