Cuprins
Introducerea autorului
Prefixe
Sufixe

Categorii de semnificaţii

Capcane
Familii de cuvinte

 

 

   

Prefixe, după semnificaţie

 

Semnificaţie

Prefix

Exemplu

Negare

 

Afinitate

Apariţie

a- an- (1)

 

a- an- (2)

a- an- (3)

asimetrie

anorganic

atracţie

aparenţă

Renunţare

Absorbţie

ab- (1)

ab- (2)

abrogare

absorbţie

Extragere        

abs-

abstracţie

Adăugare

ad-

adnotare

Diferit

al(l)o-

alofon

Conferă importanţă

am-

amplasament

Amândoi

ambi-

ambivalent

Înainte de (în timp sau spaţiu)

ante-

avan(t)

anterior

avanpremieră

Combatere

anti-

antirabic

Schimbare

anto-

antonim

Conferă importanţă, metodă

antre-

antrepriză

Referitor la om

antropo-

antropologie

Maxim, în ierarhia nobiliară şi clericală

arhi-

arhiepiscop

Ref. la transport auto

Automat

Independenţă

Reflexivitate

auto- (1)

auto- (2)

auto- (3)

auto- (4)

automobil

automat

autonomie

autosesizare

Bine

referinţă axiologică

binevoitor

Referire   la procese  biologice

bio-

biotehnologie

Poziţionare, relaţie  

centri-

centrifug

Referire la un cerc

circum-

circumstanţă

Împreună

co- con-

coopera, conjuga

Opunere

Corespundere

Activitate ilicită

Adiacent, dar diferit

contra- (1)

contra- (2)

contra- (3)

contra- (4)

contracandidat

contravaloare

contrafacere

contraamiral

Referitor la timp,

crono-

cronică

Aproximativ

cvasi-

cvasiconfortabil

Anulări, separări

Intrinsec negativ

Separări

Definiri

de- dis- (1)

de- dis- (2)

de- dis- (3)

de- (4)

desface, disjunge

dezgust, dispreţ

departaja, discerne

delimita

Referitor la populaţie

demo-

demografie

Străbatere prin

dia-

diagonală

Categorii largi de activităţi

prin internet

Exterior, spre exterior

e- (1)

 

e- (2)

e-commerce

 

emigra

Egalitate între componente

echi-

echidistant

Referitor la – şi determinant pentru – un ansamblu important

em-, en-

emfază, enciclopedie

Intern, interior

endo-

endogen

Intern, interior

entero-

enterocolită

Referitor la insecte

entomo-

entomol

Extern, exterior

exo-

exogen

Peste, deasupra

epi-

epicentru

Spre interior

eso-

esofag

Ceva bun

eu-

euforie

Referitor la Uniunea Europeană

eu-, eur-

EU

Din interior spre exterior

ex- exo- extra- extro-

exporta, exogen, extravilan, extrovertit

Iubitor de ceva,  simpatizant, sprijinitor

filo- -fil

Filoamerican, columbofil

Referitor la plante

fito- phyto-

fitosanitar

Referitor la ciuperci

fungi- mico- myco-

fungicid, micoză

Referitor la bătrâni

geronto-

gerontologie

Referitor la helicoptere

heli-

heliport

Referitor la soare

helio-

heliomarin

Jumătate

hemi-, semi-, emi-

emisferă, semilună

Referitor la sânge

hemo-

hemoragie

Diferit, opus, complementar

(h)etero-

eterogen

Referitor la apă, la ape

hidro-

hidrografic

Referitor la umiditate

higro-

higroscopicitate

Peste, dincolo de, exces

hiper-

hipertensiune (arterială)

Sub

Referitor la cai

hipo- (1)

hipo- (2)

hipocalcemie

hipodrom

Întreg, total

holo-

hologramă

De acelaşi fel

(h)omo-

omogen

Negare prin încălcare, Contrar

interior, spre interior

i- im- in- (1)

im- in- intra- intro- (2)

iraţional, imposibil, inadmisibil

implozie, internă, introvertit, introvert

Sub, mai mic decât

infra-

infraroşii

Situat (n (timp sau spaţiu) între două  entităţi

Cu mai multe entităţi

Referitor la conexiuni (...)

Referitor  la relaţii între entităţi

inter- între-  (1)

 

inter- între- (2)

inter- între- (3)

inter- între- (4)

intermediar, întrefier

 

internaţional, întreprindere

interpret, întrevedere

interconexiune, întrevedere

Egalitate

iso-, izo-

isoscel, izotermă

Multiplul 106.  Fig.: ceva foarte mare

mega-

Megalitice

micro- submultiplul 10-6 al metrului =  micron

micro-

microtehnologie

nano- submultiplul 10-9 al metrului. Echivalent cu lnframicro

nano-

nanotehnologie

Negare, sub orice aspect

ne-

nehotărât

Nou

neo- novo- 

neologism

Negare

non-

non-valoare

Opunere

o-  ob-

opoziţie, obstrucţie

Puţin, în cantitate mică

olig(o)-

oligoelemente, oligarhie

Referitor la totalitate, cu nuanţa de diversitate

omni-

omniprezent

Drept

orto-

ortogonal

Foarte vechi, din vechime

paleo-

paleolitic

Referitor la un tot, cu nuanţa de dimensiune a cuprinderii

pan-

panaceu

Referitor la boli

pato-

patogen

Prin, cu nuanţa: intrinsec, esenţial

per-

perspectivă

Apropiere, în jurul, la margine

ocolit

peri- (1)

peri- (2)

peri- (3)

periheliu

perimetru

perifrastic

Referitor la petrol

Referitor la roci

petro- (1)

petro- (2)

petrodolari

petrografie

După (numai în timp, ulterior)

post-

postcalcul

Înainte de (mai ales în  timp, anterior)

pre-

preliminar

Referitor la viitor

Susţinător, pentru

Consolidare

Locţiitor

pro- (1)   

pro- (2)

pro- (3)

pro- (4)

prognoză

proamerican

producere

prorector

Primul dintr-o evoluţie, rudimentar

proto-

prototip

Fals, neveritabil, surogat

pseudo-

pseudoştiinţific

Referitor la psihic, la suflet, la conştiinţă

psiho-

psihologie

Referitor la ceva rece

psihro-

psihrometru

Referitor la unde hertziene

Referitor la radiaţii  

radio- (1)

radio- (2)

radiodifuziune

radioterapie

Superlativ, dincolo de

răs- răz-

răspoimâine, răzbuna

Reînceperea unor activităţi

Încetarea mandatului unui demnitar

Reciclare

Repartizare în structuri

re- (1)

re- (2)

 

re-  (3)

re-  (4)

reluare

revocare

 

reînnoibile

populaţia pe vârste

Înapoi

retro-

retrocedare

Acţiune comună, concomitentă

sim- sin- 

simfonie, sincron 

Inferior  ierarhic, structural

Adiacent geografic

Poziţia relativă

Inferior calitativ

Parte, fragment  din ceva

Insuficienţă (sub necesar)

Produs obţinut ca deşeu la realizarea altui produs

Mai jos, pe aceeaşi pagină

Suport

sub- (1)

sub- (2)

sub- (3)

sub- (4)

sub- (5)

sub- (6)

sub- (7)

 

sub- (8)

sub- (9)

subcontractant

subtropical

subteran

suburban

subansamblu

subestimat

subprodus

 

subsemnatul

subvenţie

subsol (nota de subsol)

Superior ierarhic, structural 

Poziţia relativă

Excedent cantitativ

Superior calitativ

supra- super- (1)

supra- super- (2)

supra- super- (3)

super- (4)

supraordonat, superviza

suprateran, superpoziţie

supraestima=superevalua

superlativ

Accentuare

stră-

-ace caracteristici dure ale personalităţii eficace, perspicace, rapace, tenace

-aie proces spontan intens şi care implică resurse importante (colocv.) apăraie, droaie,

străvechi

La distanţă

tele-

televiziune

Dintr-un loc sau sistem într-altul

Traversând

Dincolo de

Trecând prin

trans- (1)

trans- (2)

trans- (3)

trans- (4)

transporta

transatlantic

Transilvania

transparent

 

Urmează: Despre multipli

Înapoi: Prefixe, alfabetic


 

Ultima actualizare: 16 aprilie 2012

 

email: contact (arond) marioduma.ro 
 
Licenta ©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca