Cuprins
Introducerea autorului
Prefixe
Sufixe

Categorii de semnificaţii

Capcane
Familii de cuvinte

 

 

   

SUFIXE  

Perechile de sufixe (desfăşurare)

 1. Perechea de sufixe -ie ~ (-iune) -iùne

 Sufixul -ie

aberaţie, absorbţie, abstracţie, achiziţie, aclamaţie,(numai,plural), administraţie, admiraţie, admisie, afirmaţie / negaţie, altercaţie, ambiţie, anticipaţie, apariţie / dispariţie, aplicaţie, articulaţie, asociaţie, aspiraţie, circumcizie, circumscripţie, circumspecţie, colecţie, combinaţie, comisie, comision, comisiune în unele cazuri tradiţionale – Comisiunea Dunării, competiţie, complicaţie, compoziţie…), compresă– piesă din material textil  împăturit şi umezit, comprese--, piese de tifon, ce se aplică pe plăgi, ca bază pentru pansamente, compresie -- creşterea presiunii unui gaz prin reducerea volumului, timpul 2  în motorul cu ardere internă în 4 timpi,  confederaţie, confuzie, conjuncţie, conspiraţie, construcţie, contracţie / dilataţie, contradicţie, contuzie, convecţie,, convenţie, corecţie, corupţie, creaţie (dar: oratoriul,„Creaţiunea”, de Haydn), detecţie, decizie, declamaţie, declaraţie, dejecţie, delegaţie, demisie, demonstraţie, diluţie, discuţie, disecţie, dispoziţie, donaţie, ecuaţie, educaţie, ejecţie, elongaţie, elucubraţie, emigraţie, emoţie, erecţie, erudiţie, evoluţie, excepţie, explozie / implozie, expoziţie, expresie, fabricaţie, fabulaţie, federaţie, fixaţie, fluctuaţie, gradaţie, granulaţie, iluminaţie, imigraţie, imitaţie, inchiziţie, incizie, indispoziţie, infecţie, inflaţie, informaţie, infuzie, injecţie, injurie,=,insultă, inscripţie, inserţie, insolaţie, instalaţie, instituţie, intarsie, intenţie, interdicţie, interjecţie, intervenţie, inundaţie, inversie (dar inversiune), investiţie, justiţie, lecţie, locaţie, lustraţie, migraţie, mutaţie, nataţie, notaţie, observaţie, obturaţie, ocupaţie, oscilaţie, ovaţii (numai plural), participaţie (rar utilizat; se preferă participare dar: asociaţie în participaţiune), partiţie, percepţie, percheziţie,, perfuzie, peroraţie, persecuţie, petiţie, poliţie, poziţie, precesie, precizie, predicţie, premoniţie, prepoziţie, prescripţie,, pretenţie, producţie, prohibiţie, proiecţie, promoţie, propoziţie, propulsie, protecţie, provizie, (şi, provizion), radiaţie, recepţie, rechiziţie, reclamaţie, recreaţie, reducţie, reflecţie, reflexie, regresie, relaţie, reparaţie, repartiţie, reprezentaţie, respiraţie, restauraţie, restricţie, revoluţie, rezoluţie,(●●), satisfacţie, saturaţie, secreţie, senzaţie,(●), situaţie, soluţie, somaţie, speculaţie, sugestie, suspensie, tradiţie,:,traducere, transfuzie, translaţie, transpiraţie, tranzacţie,, tranziţie, trataţie, trepidaţie,, veneraţie, vibraţie,   

 Sufixul iune

ablaţiune, acţiune (2 sensuri), adeziune, aducţiune, alocuţiune (cuvântare, aluviune, ascensiune, aserţiune, aspersiune, aversiune (at. avers), cesiune (a unor drepturi de proprietate intelectuală), coeziune, coliziune, compasiune, compresă), comuniune, conexiune, contagiune, de circumstanţă, defecţiune ~ defect, difuziune, distorsiune, diversiune, efuziune, eroziune, expansiune, ficţiune, fisiune, flexiune,  fuziune, genuflexiune, imersiune / emergenţă, incluziune, incursiune, indiviziune,  infracţiune,, interacţiune, inversiune, joncţiune, locuţiune, loţiune, menţiune, micţiune, misiune, moţiune, naraţiune, noţiune, omisiune, opţiune, preemţiune, presiune (dar: compresie, previziune, privaţiune, probaţiune,  procesiune, prospecţiune, radiodifuziune, rebeliune, recesiune, recluziune, represiune, retorsiune, retroversiune, reuniune, sancţiune, secesiune, sesiune, stagiune, suspiciune, televiziune, tracţiune, transmisie -- a unei energii mecanice, transmisiuni (numai la plural) – arma (în sensul: specialitatea), uniune, versiune, vexaţiune, viziune

 

Sufixele –ie, -iune coexistă cu acelaşi sens in anumite cazuri

accepţie = accepţiune, comisie, comisiune în  unele cazuri tradiţionale – Comisiunea Dunării, creaţie (dar: oratoriul „Creaţiunea”, de Haydn), dicţie = dicţiune, ocluzie = ocluziune, perfecţie (s-a păstrat numai în sintagma „la perfecţie”), altminteri, de regulă:  perfecţiune, profesie = profesiune (dar, în anumite locuţiuni, este utilizată numai una dintre forme: profesiune de credinţă)

  

Sufixele –ie, -iune coexistă cu sensuri diferite in alte cazuri:

 

Termeni cu sufixul   -ie

Semnificaţii

Termeni cu sufixul   -iune

Semnificaţii

Atenţie

ca avertizare individuală sau colectivă, ca parametru psihologic

Atenţiune

numai ca avertizare colectivă

Comisie

 

Comisiune

în  unele cazuri tradiţionale – Comisiunea Dunării, Comisiunea Monumentelor Istorice

Concesie

acceptarea, într-o controversă sau o negociere, a unui punct de vedere dezavantajos

Concesiune

obţinerea, din partea unei autorităţi de stat competente, a dreptului de a desfăşura o anumită activitate economică în condiţii de exclusivitate, pe o anumită perioadă de timp şi într-o anumită arie

Depresie

nervoasă

Depresiune

geografică

Divizie

mare unitate militară, structură în sport

Diviziune

operaţiunea aritmetică a împărţirii, liniuţă pe scalele aparatelor de măsurat

Emisie

echipamentul de radiodifuziune sau de TV emite, transmite

Emisiune

punerea în circulaţie a unei mărci poştale, a unor monete sau hârtii de valoare

Formaţie

cazul general: 1. ansamblu structurat, de ex. formaţie de zbor, formaţie de defilare, formaţie muzicală; 2. structură psihică, educaţională, profesională, constituită pe parcursul vieţii cuiva;

Formaţiune

geologică

Fracţie

matematică

Fracţiune

a unui partid, a unei distilări

Frecţie

tratament medical; medicamentul cu care se face frecţia

Fricţiune

1. la propriu, în mecanică, fenomen de rezistenţă ce se produce când două corpuri sunt în mişcare relativă şi totodată presate între ele; 2. la figurat,  animozităţi între două sau mai multe persoane, grupuri, organizaţii

Funcţie

poziţie în structura unei organizaţii; mat. o variabilă este în dependenţă (funcţie) de o altă variabilă;

Funcţiune

exercitarea sau desfăşurarea unei activităţi: preşedinte în funcţiune = în exerciţiu, instalaţia este în funcţiune

Impresie

efect subiectiv lăsat în conştiinţa unui om sau a unei colectivităţi; punct de vedere format fugitiv; în absenţa precizării felului impresiei, se prezumă impresia pozitivă (a făcut impresie = a făcut impresie bună)

Impresiune

urmă lăsată pe suprafaţa unei mase moi sub presiunea unui corp mai dur

Obligaţie

îndatorire de a executa ceva, de a îndeplini ceva, de a avea grijă de ceva

Obligaţiune

un tip de hârtii de valoare emise în cadrul împrumuturilor de stat, pe care statul se obligă să le răscumpere în anumite condiţii, la anumite termene

Operaţie

chirurgicală; în întreprinderi industriale, segment elementar al unei tehnologii de prelucrare sau de asamblare, de control etc.)

Operaţiune

1. în bănci, segment elementar al activităţii – o depunere sau ridicare de numerar este o operaţiune bancară, 2. acţiune complexă, organizată şi planificată minuţios şi purtând, de regulă, un nume convenţional: o ofensivă, o debarcare, un furt la o bancă etc.).

Pensie

venit viager obţinut în baza îndeplinirii unor condiţii, în cadrul unui sistem de asigurări sociale

Pensiune

mică întreprindere de turism, care asigură, în ambianţă de familie, cazarea şi cel puţin 2 mese pe zi

Permisie

în armată, învoire, aprobare de a părăsi unitatea pe timp limitat, în interes personal

Permisiune

în orice domeniu, obţinerea acordului solicitat unui superior ierarhic sau unui for de a expune un punct de vedere sau de a întreprinde o anumită acţiune

Porţie

alimentară

Porţiune

parte decupată din ceva

Raţie

porţie cuvenită, normată

Raţiune

capacitate a intelectului

Reacţie

1. riposta cuiva atacat sau lezat, 2. măsurarea variabilei de ieşire, ca semnal de corecţie introdus la intrare, în sisteme tehnice, social-economice, biologice ş.a. – caracteristică definitorie a sistemelor cibernetice (cunoscută şi sub denumirea de feedback)

Reacţiune

forţele politice conservatoare, ce se opun progresului,

Perfecţie

numai în expresia „la perfecţie”

Perfecţiune

 

Porţie

alimentară la o masă

Porţiune

parte decupată din ceva

Profesie

 

Profesiune

numai în expresia „profesiune de credinţă”

Secţie

unitate organizatorică, poate fi şi una independentă

Secţiune

1. obligatoriu o parte dintr-un întreg; 2. tăietură imaginară plană printr-un corp, relevând ce componente sau detalii se văd privind perpendicular prin secţiunea respectivă)

Staţie

loc stabilit de oprire regulată a unor mijloace de transport în comun; mai larg, loc de oprire: staţie cosmică

Staţiune

localitate de oprire pentru odihnă sau tratament: staţiune balneo-climatică sau climaterică

Variaţie

Modificarea valorii unei variabile

Variaţiuni

Piese muzicale ce prezintă în forme modificate conţinutul tematic al unei alte piese – tema

2. Perechea de sufixe -àj ~ -àgiu 

Sufixul aj, -ej,

afişaj, aliaj, ambalaj, ambuteiaj, anturaj, apanaj, aparataj, arbitraj, bagaj, baleiaj, balotaj, blocaj, braconaj, canotaj, caroiaj, cartilàgiu (utilizat în alternativă cu cartilaj), cofraj, decupaj, ecarisaj, echipaj sunt persoanele care asigură, la bord, funcţionarea avioanelor, a navelor cosmice şi a celor maritime şi fluviale, spre deosebire de echipament, care semnifică utilajele, maşinile, aparatele etc. din dotarea oricărui sistem tehnic, staţionar (în întreprinderi) sau de transport, la nivel de ansamblu sau de utilaje individuale; flambaj, fuzelaj, givraj depunerea de gheaţă pe aripile şi fuzelajul avioanelor în zbor, grupaj, manej, marcaj, masaj, menaj (la circ, animalele sunt la menajerie), mesaj  metraj lungimea bucăţii de material textil cumpărată ~ kilometraj – 1. distanţa parcursă de un vehicul terestru (auto, feroviar), 2. aparatul care afişează kilometrajul 1; montaj, partaj, pasaj (pasaj pietonal pe străzi, pasaj dintr-un text; un fenomen trecător este pasager (adj.), pasager subst. este şi călătorul din trenuri, avioane, vapoare), patinaj, peisaj, (dar există pictori peisagişti), pelerinaj, personaj picaj, pompaj, pontaj, prilej, sabotaj, stocaj, tapaj, tonaj, ultraj ultragia), utilaj, viraj, voltaj 

Sufixul àgiu, -ègiu, -ùgiu

arpégiu, carnagiu, cartilàgiu (utilizat în alternativă cu cartilaj), colegiu, cortegiu, florilegiu naufragiu, omagiu, privilegiu, refugiu, sacrilegiu, stagiu, stagiune, subterfugiu, vestigiu 

3. Perechea de sufixe -òr ~ -òriu, subst. sau adj. 

Sufixul –òr

trecător, auditor, slujitor 

Sufixul -òriu

auditoriu, criteriu, memoriu, moratoriu, notoriu, oprobriu, preventoriu, promontoriu, purgatoriu, rechizitoriu, sanatoriu, teritoriu, adj. aleatoriu, contradictoriu, derizoriu, derogatoriu, eliminatoriu, meritoriu, obligatoriu, oscilatoriu, provizoriu, reparatoriu, tranzitoriu, putere circulatorie 

4. Perechea de sufixe -ul ~ -ol  

Sufixul -ol

agricol (agricul), consolă (formă de piesă de suport), consola (a sprijini moral pe cineva care a suferit o pierdere sau un eşec), obstacol, oracol 

Sufixul ul

auricul (la inimă), formulă, granule, moleculă, particulă, receptacul, scrupul, ventricul (la inimă)

Circulă ambele variante: agricultură ~ agricol şi, similar, horticultură ~ horticol, piscicultură ~ piscicol, pomicultură ~ pomicol, la silvicultură adjectivul este silvic (silvicol), viticultură ~ viticol, fascicul = fascicul, matricol dar numai înmatricula, pericol dar periculos, ridicol = ridicul dar numai a ridiculiza; spectacol dar spectaculos, vehicol = vehicul, recomandat: vehicul  dar la figurat numai a vehicula (o informaţie, o opinie) 

5. Perechea de sufixe -ìcǐ ~ -ìciu 

Sufixul ici

brici, arici 

Sufixul iciu

beneficiu, edificiu, indiciu, sacrificiu, sacrilegiu, serviciu, supliciu 

6. Perechea de sufixe -e ~ -urǐ

(intervine la pluralul unor substantive de gen neutru – cu singular masculin şi plural feminin) 

Sufixul –e

ambalaje, ambuteiaje, angrenaje, blindaje, blocaje, bulevarde, computere, cuvinte, dicţionare, drapele, experimente, exponate, guverne, impozite, jurnale, magazine, manifeste, modele, monumente, morminte, oraşe,

pachete, pahare, parlamente, pavaje, peisaje, piane, podeţe, prefixe, programe, prosoape remorchere, restaurante, rezultate, scaune, scrutine, simptome, sisteme, strigăte, sufixe, şlagăre, tratate, violoncele, vise (la propriu), zăcăminte, zile, ziare                      

avioane, butoane, buşoane, cartoane, creioane, filoane, escadroane, microfoane, pogoane, pontoane, saloane, sezoane, sindroame, stadioane, tampoane, telefoane, vagoane, zorzoane

calculatoare, carburatoare, covoare, mosoare, motoare, televizoare, tranzistoare, vapoare  

ghişee, licee, muzee, nuclee, trasee, turnee 

cable, cablùri 

Sufixul –uri

acareturi, becuri, cazuri, cluburi, cuiburi, dealuri, discursuri, steaguri, drumuri, dulapuri, hipodromuri, jocuri, metrouri, niveluri (Atenţie! nivele este pluralul de la nivelă, fem. - instrumentul cu bulă de aer, de verificare a orizontalităţii) ochiuri, platouri, poduri, profiluri, profituri, rulouri, sacouri, tablouri, terenuri, transporturi, trenuri, tururi (Atenţie! tururi, neutru, fig., la operaţiuni cu caracter ciclic, de ex. tururi de scrutin; ture poate fi pluralul de la tură, fem., pr.(piesa din jocul de şah, sinonim cu turn, pl. turnuri ● în sporturile în care se foloseşte femininul pentru singularul unei deplasări cvasicirculare, de ex. alergări cu mai multe ture pe pistele stadioanelor ), turnuri, vârfuri, visuri (la figurat, speranţe), ziduri    

 

Urmează: Sufixe cu rol semantic

Înapoi: O problemă specifică: perechile de sufixe


 

Ultima actualizare: 16 aprilie 2012

 

email: contact (arond) marioduma.ro 
 
Licenta ©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca