Cuprins
Introducerea autorului
Prefixe
Sufixe

Categorii de semnificaţii

Capcane
Familii de cuvinte

 

 

   

SUFIXE  

Sufixe cu rol semantic

      

-abil, -ibil, -ubil, -bil proprietatea de fi capabil şi disponibil pentru  a realiza ceva: o calitate, un defect, o funcţionalitate adaptabil, afabil, amabil, arabil, capabil / incapabil, carosabil, casabil / in…, combustibil / ne…,  comestibil / ne…, comensurabil / (ne..., in...), compatibil / in..., coruptibil / in…, credibil / in…, durabil, fezabil, exigibil, explozibil, gonflabil, lavabil,  lizibil (citibil) / ilizibil, manevrabil / ne..., obtenabil, operabil /ne..., penibil, perfectibil, posibil / im…, potabil / ne…, predictibil / im…, previzibil / im…, promovabil, realizabil / ne…, recomandabil / ne…, redutabil, regenerabil / ne…, repetabil, sensibil / in…, stabil / in…, teribil, valabil / ne…,  vizibil / in..., potabil / ne… , posibil / im...l,  adaptabil, operabil, rizibil (un text sau o persoană care provoacă râsul, prin deficienţele, erorile pe care le prezintă), sensibil / in…., sesizabil / in…, solubil / insolubil, vandabil / (nevandabil, greu vandabil), rentabil / nerentabil, profitabil / neprofitabil, predictibil / im..., previzibil /  im...,  reînnoibil / ne…. =  regenerabil / ne…, epuizabil / in… Dar: contabil nu este ceva ce poate fi numărat, ci un funcţionar care ţine evidenţa valorilor întreprinderii ● probabil nu înseamnă ceea ce poate fi probat, ci ceea ce se va întâmpla, cu o probabilitate mare / improbabilvalabil este atributul de a fi în vigoare, de a acţiona (cu referire la ceva imaterial, ca prevederile unui document, un drept, o aserţiune, o informaţie ştiinţifică etc.) / nevalabil

-ace caracteristici dure ale personalităţii eficace, perspicace, rapace, tenace

-àie proces spontan intens şi care implică resurse importante (colocv.) apăraie, bătaie, droaie, hărmălaie, vâlvătaie

-al, uneori -ţial, -ţional < încadrarea într-o categorie tipologică, funcţională sau calitativă, apartenenţa la o anumită sferă >  abisal, accidental, astral, austral / boreal, autumnal (autumnal, hibernal, estival, dar: primăvăratec ), caporal, central / periferic, colateral, conceptual referitor la concepte   concepţional referitor la concepţie fecundarea embrionului), criminal, dual, esenţial, estival, experimental / teoretic, fundamental, general 1. mil. grade militare aferente eşaloanelor de comandă a unor mari unităţi, 2. fil. referitor la totalitatea  (sau marea majoritate)a obiectelor, fiinţelor, conceptelor etc. /(la 2) particular, specific, specializat), hibernal, infinitezimal, lateral, mareşal. matinal, medical, meridional, moral,  mortal, muzeal, natural / artificial, normal /a..., , punctual care respectă cu exactitate momentele de timp programate pentru  întâlniri sau alte activităţi în comun ≠ punctiform, real / (imaginar în matematică, … , virtual în informatică, în  optică … , ipotetic în ştiinţă, … / ficţiune în literatură, rural / urban, superficial / profund, temporal cu referire la timp, trivial, tropical, zecimal, informaţional / informatic, rural / urban, central / periferic, corporal, facial, intelectual, terminal, temporal, tradiţional / (inovativ, modern, modernist)

-an, -ean, -ian < 1.caracterizare  ocupaţională, poziţională sau comportamentală bădăran, curtezan, huligan, răsăritean, orăşean, politician, practician / teoretician, ţăran,  2. provenienţa geografică v. >              

-andru <  ceva bărbătesc, puternic > ieţandru, policandru, tandru, scafandru   

-ànt, -ènt, -ant, -ent < adj. ;  1. ceva influent, care exercită o anumită acţiune sau activitate; 2. ceva statuat, convenit sau impus  social (multe cuvinte răspund la ambele caracterizări)  aberant, absorbant, absolvent, adolescent, aderent, afluent, aliment, aliniament, amplasament, anesteziant, antrenament, aparent, apartament, ardent, armament, ascendent (reper în studiile zodiacale), ascendent / des…, bombardament, calmant, captivant, client, combatant, comerciant, competent, conciliant,  concludent, conservant, consistent, constituent, contingent, convergent  / divergent, decent / in…, deformant, dement, deranjant, dezolant, diriginte, ecartament, echipament v. echipaj  la -j, edulcorant, eficient, element, elocvent,, eminent ~ iminent, eşapament, evident,, expectorant, expedient, experiment, imanent, indolent, influent, ingredient, insolent, intendent, interesant, iritant, itinerant, izolant, latent, liant, medicament, moment, monument, onorant / dez..., ornament, pansament, patent, penetrant, percutant, perdant / câştigător, permanent, perseverent, pertinent, petent, picant, plasament, plastifiant, postament, potent / im…, proiectant, pretendent, regulament, repetent, resentiment, reviriment, rezistent / ne…, sentiment, solvent, stimulent, student, tentant, terasament, terifiant, testament, traficant, transcendent, transparent, tranşant, tratament, trenant, vacant 

-anţă, -enţă , -inţă <stare, generică sau specifică, atitudine, sau factor de calitate, caracterizare sintetică a unei stări, funcţionale sau relaţionale> distanţă, nuanţă, impedanţă, performanţă,  prestanţă, restanţă, căinţă, clemenţă, coerenţă, coincidenţă, consecinţă, corespondenţă, condescendenţă, consecvenţă, convergenţă, conştiinţă, credinţă,  cunoştinţă, deferenţă, deficienţă, diferenţă[1] ≠ indiferenţă, eficienţă, indolenţă, insolenţă, inferenţă, influenţă, obedienţă, penitenţă, potenţă, preferinţă, putinţă, reticenţă, rezistenţă, somnolenţă, străduinţă, suferinţă,voinţă

absenţă[2] / prezenţă, abundenţă,   anduranţă,  aparenţă,   apetenţă,   audienţă,   balanţă, bunăvoinţă / rea...,   carenţă = deficienţă,  căinţă,  cerinţă,  complezenţă,  concurenţă, condescendenţă, conductanţă,  consecinţă,  consecvenţă,  consultanţă,  conştiinţă,  contingenţă,  convalescenţă,   creanţă,  credinţă,   cunoştinţă,   cutezanţă,    decenţă / in...,  delincvență,   dependenţă / in…,  descendență,   eficienţă / ineficienţă,  elocvenţă,   esenţă,   existenţă / in...,  fiinţă,   impedanţă, importanţă,  inductanţă,   influenţă, ingerinţă (ingera = a înghiţi, a îngurgita, dar ingerinţa nu este putinţa de a ingera, ci un amestec nepermis, abuziv, în treburile altcuiva. De departe nu orice verb sau adjectiv formează astfel de substantiv), insistenţă,   insolenţă,   instanţă,  îngăduinţă,   licenţă,  luminiscenţă,  permanenţă,  perseverenţă,   persistenţă,   potenţă / im...,  prudenţă / im...,   putinţă / ne...,  recunoştinţă / ne...,   redondanţă,  reluctanţă,   remanenţă,   restanţă,   reticenţă, rezistență,  sârguinţă, secvenţă,   somnolenţă,  speranţă,  stăruinţă,  străduinţă,   stringenţă,   substanţă,   suferinţă,  Ştiinţă,  transhumanţă,   transparenţă,   vacanţă,   valenţă,  voinţă

 -ar <1. caracterizare tipologică, în alternativă cu -al: agrar, aviar, bancar, binar, centenar  conferenţiar, cuaternar, gestionar, gregar comportament determinat de sentimentul de apartenenţă la un grup, imobiliar, judiciar în legătură cu desfăşurarea actelor de justiţie, justiţiar s., adj. care luptă pentru a se face dreptate, lapidar cu pietre (lapida – a ucide prin aruncare cu pietre) ● scris pe scurt şi expresiv (cum erau inscripţiile de pe pietre), lunar de pe lună sau asemănător cu luna ● eveniment ce se produce o dată pe lună, plenar, preliminar, regulamentar, secundar, solar, staţionar, stelar în legătură cu stelele – stelal, strungar, şcolar, vizionar, temerar, temporar, ternar, terţiar, pentru un interval de timp limitat,  edilitar , 2. meserii, ocupaţii sau alte caracterizări ale acestora: v. ceasornicar, drumar,  grădinar,  fierar, marinar, misionar. morar, notar, pădurar,  potcovar, strungar, şcolar, şperţar,  tâmplar, toboşar, torționar, zidar

 

Perechea de sufixe –al, -ar 

Sufix –al

Semnificaţie

Sufix –ar

Semnificaţie

Anual

cu periodicitate o dată pe an

Anuar

document sau volum ce cuprinde sinteza activităţii sau principale realizări ale organizaţiei din anul la care    se refera

Familial

referitor la familie

Familiar

ceva cu care suntem obişnuiţi

Glacial

atitudine foarte rece (fig.)

Glaciar

era rece în evoluţia pământului

Focal

raportare la poziţia focarului (optică);  (fig.) un aspect asupra căruia converg numeroase altele

Focar

1. punct în care se concentrează razele  paralele ce cad pe o oglindă sau o lentilă (opt.), 2. punct de maximă intensitate a unui  proces de ardere, în cazane (termoteh)

Funcţional

referitor la realizarea funcţiunilor unui sistem

Funcţionar

salariat cu atribuţii de execuţie privind administrarea şi gestiunea, într-o organizaţie sau întreprindere

Infracţional

activitate sau fapte interzise prun lege, constituind infracţiuni

Fracţionar

valoare care nu se exprimă printr-un număr întreg

Infracţional

referitor la infracţiuni

Infractor

care comite infracţiuni

Săptămânal

1. cu periodicitate o dată pe săptămână, 2. publicaţie ce apare săptămânal

Hebdomadar

publicaţie ce apare săptămânal

Literal

ţinând seama de un text, cu precizie până la literă (mai frecvent: ad litteram)

Literar

(adj.) un text cu caracter ...

Moral

privitor la morală; conform cu exigenţele moralei

Morar

lucrător  la moară

Mortal

ce provoacă sau poate provoca moartea

Mortar

un anumit material de construcţie

Oral

referitor la gură, cu ajutorul gurii

Orar

1. program de activităţi, cu specificarea orelor, 2. acul scurt al ceasurilor (care indică orele)

Original

realizat pentru prima oară, diferit de orice existent similar anterior

Originar            

1. provine din 

2. conform situației iniţiale, de la început

3. în stare primară, născândă (despre anumite substanţe)

Oval

curbă convexă închisă, simetrică (asemenea elipsei) sau asimetrică (asemenea oului); element de construcţie de această formă

Ovar

glanda din aparatul genital feminin

Temporal

cu referire la timp

Temporar

cu durată limitată

-ard < caracterizare derivată, substitutivă, neutră sau apreciativă >     biliard un apreciat joc cu bile, cumulard salariat prin cumul de funcţii, miliard multiplu 109, patriotard persoană care afişează, în mod ostentativ, un fals patriotism, standard  document oficial conţinând prevederi obligatorii la nivel de stat privind calitatea, interșanjabilitatea sau alte aspecte, stindard  termen vechi şi cu nuanţă puţin ostentativă pentru termenii actuali drapel = steag

-are, -ere, -ire:    < efectuarea unei activităţi, acţiuni, desfăşurarea unui proces, adesea – şi rezultatul nemijlocit al acestora >  acoperire, aprobare, asociere, alergare, alinare, aliniere, alunecare, aplicare, aterizare, comprimare, conservare, destituire, economisire. editare, educare, extrudare, facere, mâncare, polizare, poluare, precizare (preciziune, precizie este altceva), prezentare, restaurare, revocare, risipire, tractare, tratare  faptul, acţiunea de a oferi ceva de mâncat-băut, foarte apropiat de trataţie – ceea ce se oferă de mâncat-băut ●  atitudinea, modul de comportament faţă de cineva sau faţă de o problemă ●  tratarea metalelor prin călire sau detensionare, tratarea unor alimente pentru mai buna conservare, tratare a informaţiei etc., trădare, uitare, îndepărtare ~ în depărtare, aducere, apropiere, culegere, cunoaştere, mângâiere. emitere, prelucrare, scriere, prescriere, retragere, stocare, strunjire, subţiere, traducere (traducţie, traducţiune), transmitere, tratare, trecere. V. şi ire (2) Uneori sub forma -atere, -itere: abatere, compromitere

-arh Ocupant al primei poziţii într-o structură de putere ordonată ierarh, monarh, patriarh

-arhie 1. structură ordonată după un criteriu – de putere, valoare etc. ierarhie 2. instituţie constituită pe baza poziţiei în structură eparhie, monarhie, patriarhie 3. mulţime restrânsă, nestructurată şi vag delimitată, a persoanelor ce exercită puterea in societate oligarhie

-at, -et, -it, -ut  < 1. Exercitarea sau restricţionarea unei activităţi, atribuţii, libertăţi, competenţe, în baza unor pregătiri, antecedente, statuări; cu posibile excepţii, reprezintă participiul trecut pasiv al verbului din rădăcină: abilitat, acreditat, aflat (într-un anumit loc, localizat), amputat, antrenat, autorizat, avocat, cântat, condamnat,  consacrat, cultivat, desenat, desemnat, diplomat (la origine: cineva care a obţinut o diplomă), educat, evadat, exmatriculat, expulzat, finalizat, finisat, iradiat, însărcinat, jenat, legat / dezlegat, literat, ocupat / liber, operat, ostracizat, programat,

purtat, radiat, reparat / defectat, revocat, salvat, soldat, tratat, transportat, umblat, vaccinat, vindecat, încuiat / descuiat, pompat, selecţionat, spălat, speriat, stilat, subliniat, similar: exeget, blagoslovit, călătorit, căsătorit, definit, devenit, economisit, fericit, hirotonisit, inedit,insolit, îmbolnăvit / însănătoşit, împuternicit, lovit,  curăţat / murdărit, numit, oprit, prevenit, scutit, sfinţit, şcolit, venit, renumit, revenit; abătut, apărut / dispărut, bătut, băut, făcut, născut, trecut.  Dar şi participiu cu -s: ars, dus, ras, uns …  2. numai –at:                instituţionalizare, subst.  anonimat, anticariat, bacalaureat, climat, decanat, doctorat, masterat, matriarhat / patriarhat, mecenat, parteneriat, patronat, principat, rectorat, regat, rezidenţiat, secretariat, surogat, sindicat.

-atru < referitor la medicină, vindecare > psihiatru – medic specialist în patologia psihicului (spre deosebire de psiholog – specialist în ştiinţa psihicului)

-àţie obturaţie, operaţie, perforaţie, peroraţie, staţie, trataţie

-autică, -eutică < navigare, explorare (pr., fig.) într-un domeniu > subst. aeronautică, astronautică =  cosmonautică, hermeneutică  interpretarea textelor vechi. Dar: pentru domeniul maritim şi fluvial: nautică navigaţie. V. şi –ic

-ază, -eză, -iză < stare, concept, proces sau caracterizare definitorie, de largă generalitate, sau perenă > analiză, dializă, electroliză, emfază, homeostază, ipoteză, litiază, miză, pareză, proteză, sinteză, stază, teză

-bilitate <indică posibilitatea ca o operaţie, un eveniment, o performanţă să aibă loc> adaptabilitate, comparabilitate, compatibilitate, predictibilitate, probabilitate, promovabilitate (expresia „promovabilitatea realizată a fost de …% este eronată; corect: sau „promovabilitatea va putea fi…%”, sau „a fost realizat gradul de promovare…%”)

-cefal referitor la ierarhie şi la putere autocefal concept prin care Biserica Ortodoxă Română îşi afirmă insubordonarea faţă de oricare alt centru al ortodoxiei

-ces < ceva ce modifică mersul uzual al lucrurilor, se interpune în mod intempestiv în derularea lor > abces, acces, deces, proces, succes

-cid ucigător insecticid, fratricid, fungicid, genocid, homicid, suicid (variantă livrescă, juridică, la termenul sinucidere)

-crat, -craţie < referitor la ierarhie şi la putere > autocraţie (puterea acaparată de un dictator) = dictatură, birocraţie (volum excesiv de date nesemnificative introduse, stocate şi prelucrate, deturnând – risipind resurse, distorsionând procesele economice şi sociale, ), democraţie,  gerontocraţie, meritocraţie, plutocraţie, tehnocraţie (deţinerea unor funcţii importante ale puterii de stat  nu de către politicieni, ci de către specialişti, nesubordonaţi politic, fie ei de profil tehnic, economico-financiar, juridic sau altele)                                                                      

-cron < referitor la timp > sincron – în acelaşi ritm (nu în acelaşi timp, pentru care există termenii simultan şi concomitent), generatoare sincrone şi motoare electrice sincrone şi asincrone (după cum au viteza de rotaţie exact egală sau submultiplu faţă de frecvenţa curentului alternativ – cele sincrone)

-cul, -culă < diminutiv > minuscul, moleculă, opuscul, crepuscul  - v. la vehicul-dent, -dinte <rol, poziţie relativă > părinte, preşedinte (dar prezidenţial), student, respondent, corespondent, pendinte, ascendent / descendent, condescendent (numai fig.: comportament respectuos şi atent), cedent = cesionar, v. şi: -enţă

-ea, accent pe a: albăstrea, pansea, peruzea

-eag, -iag, -og < nuanţă de diminutiv afectiv > drumeag, moşneag, pribeag, toiag, pisălog, slăbănog

-ea  < apreciere prin încadrare într-o categorie tipologică, uneori -- cu nuanţă negativă >  cârpeală, fereală, împărţeală, pripeală, oboseală, răceală, umezeală; la ţesături, structura  longitudinală este urzeala

-ean, -ian <1. subst. cel care locuieşte în (sau provine din) o anumită localitate, un anumit judeţ, o anumită regiune > : Bucureşti -- bucureştn. De observat transformarea frecventă a uneia sau unora dintre vocalele „a” sau „ă” premergătoare:  Piatra ~ pietrn, Neamţ ~ nen, Bacău ~ băn,  Arad ~ arădn, Slatina ~ slătinn, Satu Mare ~  sătmărn, Oradea ~ orădn, Buzău ~ buzon, Suceava ~ sucevn, Galaţi ~ gălăţn, Harghita ~ harghitn,  Vaslui ~ vaslun, Prahova ~ „prahovn…  Excepţii: Roman ~ romaşcan (romanean), muntn (muntenean), giurgiuvn.  Numai la  masculin; la feminin sufixul pentru substantiv este, pentru denumiri geografice străine -- de la caz la caz: londonez, vienez, praghez, parizn, kievn, belgrădn, moscovit (numai adjectivul), sofiot, monagasc (din Monaco), madrilen sau madrilez…, francez ~  franţuzoàică   (reminiscenţă de la franţuz, care nu se mai foloseşte),  franţuzească, italian ~ italiancă  italienesc, portughez = lusitan, spaniol, danez (danemarchez), austriac, rus, bosniac, croat, sârb, grec, turc, ungur=maghiar (subst.), ungar sau unguresc (adj.),  mongol, gruzin, cipriot, azer, armn, tătar, kosovar ... Şi unele dintre adjectivele derivate din unele dintre punctele cardinale: răsăritean / apusean

-ee logoree, diaree

-enie < apreciere prin încadrare într-o categorie tipologică, adesea - cu nuanţă negativă > surzenie altminteri surditate, hipoacuzie, ciudăţenie, smerenie, tâmpenie, ţipenie

-esc, -eşte: < în stilul, în felul de a fi sau a se comporta al anumitor categorii sociale, etnice sau socio-profesionale >, cu specificarea că sufixul -esc marchează apartenenţa la categoria în cauză, dar sufix-ul -eşte  marchează preluarea şi reflectarea unui model etic şi comportamental: românesc ~ româneşte ş.a.m.d.: ardelenesc ~ ardeleneşte, gazetăresc ~ gazetăreşte,  ingineresc ~ inginereşte, lăutăresc ~ lăutăreşte, marinăresc ~ marinăreşte, milităresc ~ milităreşte, nemţesc ~ nemţeşte, studenţesc ~ studenţeşte, şmecheresc ~ şmechereşte, tineresc ~ tinereşte, ţărănesc ~ţărăneşte etc. De asemenea, prin –eşte se marchează o limbă: pe franţuzeşte (colocv.)

Numeroase cazuri cu aceeaşi semnificaţie, dar în alte construcţii lingvistice, fără –esc: artistic, constructiv, comic, cosmic, cultural, militar, politic, tehnic, tehnologic, social, sportiv, ştiinţific

-estru <  > ecvestru, maestru, pedestru, rupestru, terestru

-et < cumulativ > tineret, dar şi: –ime:  funcţionărime, mulţime, prostime, studenţime, tinerime, ţărănime, -at: electorat,  -tate: intelectualitate, varietate, -tură: adunătură, albitură, arătură, tastatură, legătură, trăsătură, aparatură, cultură şi derivatele: agricultură, horticultură, viticultură, piscicultură, sericicultură, puericultură

 -etă < diminutiv fem. neologism fr. >: avionetă, bicicletă, brunetă, camionetă, cometă, cuşetă, dischetă, egretă, eprubetă, giruetă, mochetă, motoretă, operetă, planetă, starletă (peior.), statuetă, subretă, tripletă, trotinetă, verighetă; şi masc.: banchet, brunet, caiet, carnet, clarinet, colet, cornet, cotlet, desuet, duet, pachet, parchet

-eţ < adj., sau subst., caracterizare a unei persoane, comportamental sau ocupaţional > certăreţ, călăreţ, cântăreţ, drumeţ, isteţ, îndrăzneţ, măreţ, petrecăreţ  

-eţe < subst., caracterizare sau ilustrare tipică, definitorie, a unei însuşiri, în principal – pozitive, a unei calităţi perene (adjectivul + sufixul -eţe devin substantiv) > bătrâneţe, blândeţe, frumuseţe ( / urâţenie),  largheţe (în sensul generozitate), supleţe, mândreţe, tandreţe, tinereţe

-eu, pl. –e/e sau –euri: < forme diferite de plural la substantive de gen neutru (masculine la singular şi feminine la plural) > bideu ~ bideuri, cetaceu (mamifere marine: balene, delfini) ~ cetacee, decolteu ~ decolteuri, liceu ~ licee, puseu ~ puseuri, planşeu ~ planşee, releu ~ relee, separeu ~ separeuri, zmeu ~ zmee (jucăria care zboară, agăţată de o sfoară), dar dacă substantivul este masculin; zmeu ~ zmei (monstrul din poveşti pentru copii), derbedeu ~ derbedei  

-fag, -vor: < mâncător > antropofag, carnivor, ierbivor, omnivor (se hrăneşte şi cu carne, şi cu vegetale); fig.: proces tehnologic energofag, în acest caz, sinonim cu intensiv: energointensiv. Omul care exclude carnea din propria alimentaţie este vegetarian. Animalele care prind şi consumă hrană de origine animală, de obicei – vie, sunt de pradă; anumite specii de păsări de pradă sunt răpitoare; tot răpitoare (fig.) ~ captivantă  poate fi o frumuseţe umană. Dar şi: esofag

-fer < care produce anumite  resurse > aurifer, carbonifer, fructifer, metalifer, petrolifer [3]

-fil < iubitor, sprijinitor > / -fob. v. şi filo-; columbofil cultivator de porumbei, pedofil amator de perversiuni sexuale cu copii

-filie < iubire, preferinţă > maximafilie pasiunea colecţionării de ilustrate de format mare, hemofilie predispoziţie pentru hemoragii

-fob < repulsie, antagonism > / -fil v. şi anti-. De la fobie, s.f. 1. stare patologică de nelinişte, de frică obsedantă, cu cauze organice sau psihice. 2. Repulsie, antipatie faţă de ceva.  xenofob = antipatie, intoleranţă faţă de străini, claustrofobie = nelinişte la claustrare (în spaţiu îngust închis), agorafobie = nelinişte şi repulsie în spaţii foarte largi, fotofobie = stare de rău la lumină puternică. Dacă prefixele pro- şi anti- sunt versatile, sufixul -fob este prohibit într-o serie de alte cazuri, în care se spune numai: rău de înălţime, rău de mare, frică de întuneric etc.

-fon, fono-, -fonie: < 1. referitor la  sunete fonic, fonoabsorbant, microfon, microfonie  2.  populaţie vorbitoare al unei anumite limbi  francofon, anglofon, rusofon, turcofon, hispanofon…

-form variantă la –morf (v.), < referitor la formă, preponderent – forma exterioară> diform, filiform, punctiform

-fug < combatere prin evitare, împiedicare > centrifug – pr.,  fig., hidrofug; ignifug, transfug

-gen  care generează anumite  consecinţe patogen, oxigen

-genie < adecvare la >: fotogenie – adecvare la a fi fotografiat, telegenie – adecvare la prezentarea la televiziune

-graf  meseriaş, specialist sau / şi, după caz, aparat specializat, asigurând 1. realizarea de imagini grafice, 2. consemnarea în scris a constatărilor făcute, un loc important ocupându-l consemnarea creaţiilor artelor grafice: desene, costume, edificii, dansuri.   fotograf, tipograf, cartograf – hărţi geografice, ekg electrocardiograf-- înregistrări ale semnalelor electrice ale inimii, tomograf calculator ce realizează înregistrarea funcţionării organelor interne ale corpului, în secţiuni transversale succesive, 2. etnograf studiază originea, modul de viaţă, cultura şi obiceiurile popoarelor, muzeograf realizează expozițiile din muzee, transpunând în mod sugestiv şi semnificativ pentru publicul larg aspectele de esenţă ale obiectelor şi fenomenelor

-grafie  ceva ce funcţionează cu înregistrare / scopie ceva ce funcţionează numai pe bază de constatare vizuală sau sonoră, fără înregistrare >: radiografie / radioscopie; oscilograf / osciloscop; fotografie; stetoscop; telescop: aici antonimul cu sufixul -graf a marcat o invenţie în alt domeniu,  telegraful, care şi-a păstrat numele şi domeniul, până ce a ieșit din uz; tomograf sistem computerizat de analiză medicală şi înregistrare a sistemelor şi aparatelor corpului omenesc, pe secţiuni transversale succesive, punând în evidenţă interacţiunile

ibilitate, v. şi –tate: capacitatea şi disponibilitatea, în exprimare generică, din definiţia, sufixului -il, de a realiza o calitate, un defect, o funcţionalitate – inclusiv unele dintre cele definite cu sufixele -abil, -ibil, -bil, eventual – inclusiv măsura cantitativă aferentă  abilitate[4], adaptabilitate, amabilitate, creativitate, credibilitate, durabilitate, elasticitate, fezabilitate, fiabilitate, interoperabilitate, manevrabilitate, permeabilitate, permisivitate,  periculozitate, predictibilitate, productivitate, promovabilitate, sănătate, securitate, seismicitate, sensibilitate, stabilitate, valabilitate, vulnerabilitate. Se utilizează şi la multe dintre cuvintele cu sufix –ace (v.): eficacitate, perspicacitate... Dar: probabilitate  nu înseamnă capacitatea de a proba, ci măsura aşteptării ca un eveniment viitor sau repetabil să aibă loc

-ic < caracterizare definitorie, generală pentru un domeniu, sau manieră generală de comportament >; grupare tematică exemplificativă:

acustic, arctic / antarctic, antic, astronomic, chimic, climatic ~ climateric, cosmic, ecologic, economic, electric, electronic, freatic, geologic, informatic, logistic (specialitatea care se ocupă de optimizarea transportării, depozitării, manipulării mărfurilor), matematic, mecanic, oceanic, pneumatic, prolific / steril, seismic, spastic, nordic / sudic, estic / vestic, telefonic, terapeutic, transatlantic

ştiinţific / empiric, faptic, logic, fizic, cosmic, astronomic, matematic,  istoric, clasic, romantic, tehnic, mecanic, chimic, electric, electronic, pneumatic, informatic (dar şi informațional), biologic, farmaceutic, teoretic / practic, paşnic / războinic, sonic, supersonic, climatic, meteorologic

artistic, beletristic, bombastic, eliptic,  mirific (livr. minunat), caustic, cazuistic,  clasic, comic, dramatic, satiric, tragic, liric, epic, estetic, etic, deontologic,  fantastic, feeric, gestică, hermeneutic (referitor la interpretarea textelor vechi), heraldică (studiul istoric al regulilor de alcătuire şi interpretare a stemelor şi blazoanelor), jurnalistic, onomastic, rustic, sarcastic, perifrastic

cinematic, cinetic, dinamic, static, elastic

analitic, atipic / tipic, asimetric / simetric, caracteristic, faptic /  ideatic, grafic, metric, practic, pragmatic, determinist / (probabilistic, statistic, stocastic), logic, scolastic, specific, ştiinţific / empiric, temeinic / superficial (fig.)

anatomic, aviatic, biologic, chimic, climatic, economic, electric, electronic, energic, pedagogic, istoric (adj.), energetic, fiziologic, geografic, hidraulic, hidrologic, informatic, patologic, plastic, pneumatic, matematic, mecanic, metalic, ergonomic, metalurgic, pneumatic, psihic, psihiatric, psihologic, tehnologic

diagnostic, istoric (subst.) persoană calificată şi care lucrează în specialitatea istorie ● informaţie sistematizată referitoare la un ansamblu de evenimente trecute succesive, medic 

flegmatic, coleric, melancolic, sangvinic; josnic, nemernic, sadic dar: /masochist, amnezic, anemic, distrofic, epileptic, isteric, paralitic, rahitic, reumatic, (dar sufixul –ic nu este singurul utilizat pentru orice purtător de defect sau maladie: ceacâr (cu ochii de culori diferite), daltonist, gripat, hipertensiv /hipo..., impulsiv, olog, infirm, stângaci, surd = hipoacuzic, tuberculos = ftizic...

din care, cu vocală + stică (subst.) şi  vocală + stic (adj.):

caracteristic, componistic, logistic,  sarcastic. Nu se iau aici în considerare cuvintele la care construcţia vocală + stic, … stică nu face parte din sufix, provenind din rădăcină: estic / vestic, gestică, rustic, spastic.

-ie (accent pe i)<instituţionalizare> (v. şi –at) ciupercărie, prăvălie, tinichigerie, geriatrie, chirurgie, fotografie

-ier, -ieră subst., adj. < denumire sau caracterizare a unui obiect, după un alt obiect sau activitate specifice > bananieră (despre o ţară), betonieră, bombonieră, chitanţier, cuier, cocotier, croazieră (din sensul iniţial – cruciadă, a rămas numai aspectul de agrement), facturier, forestier, fructieră (vas în care se servesc, la masă, fructele), manieră, mobilier, pepinieră, portieră, salatieră, scrumieră, tetieră (perniţa pentru sprijinit capul), untieră, volieră (încăpere amenajată unde zboară păsări)

-ie astenie, beţie, distilerie, frizerie, intemperie, pneumonie

-il < posibile caracterizări calitative> at.: v. –abil, -ibil etc.: civil, dificil / facil, labil, mirabil (livr. minunat, extraordinar), pueril, senil, servil, stabil / in…, steril / prolific, umil, util / in… Numeroase cuvinte cu sufixe –abil, -ibil, -ubil

-ime < cumulativ, (v. şi –aș, cu nuanţa de mulţime a elementelor mulţimii) > Junimea,  mulţime, prostime, puştime, studenţime, tinerime, ţărănime

-ime cumulativ tinerime, studenţime

-im < caracterizare definitorie pentru un domeniu > maritim, legitim, intim

-in < caracterizare definitorie pentru un domeniu > aldin, bovin, cabalin, caprin, canin, creştin, felin, feminin / masculin, marin, salin, sarin     

-iot < 1. denumiri de origine geografică a unor persoane sau organizaţii, 2. calităţi ale unor persoane> 1. cipriot, fanariot, mafiot, sofiot, 2. patriot

-ire 1. cumulativ omenire, 2. stare sufletească fericire, mulţumire. trăire  

-ism < curente, şcoli, literar-artistice, politici, concepte filozofice, activităţi socio-economice, discipline, specialităţi > [5]

clasicism, comunism, constructivism, cubism, enciclopedism,  fascism, fovism, liberalism, militarism, nazism, neologism, protecţionism, realism, relativism, rasism,  romantism, silogism, socialism, sofism, solipsism, stângism, teribilism, terorism, truism, turism, verism

anarhism , autoritarism, avangardism, capitalism, centralism, colectivism, comunism, democratism, elitism,  egalitarism, enciclopedism,  fascism, festivism, feudalism, formalism,  idealism, individualism, intervenţionism,  izolaţionism,  marxism, militarism, materialism. nazism, obscurantism, pacifism, politicianism, populism, protecţionism, rasism, realism, secesionism, segregaţionism, semănătorism, stângism, socialism,   şovinism, terorism,  unionism. 

-ist,  -ian, -ic, -nom, -log, diverse altele < specialişti, inclusiv adepţii unora dintre curente, şcoli, politici >

analist, artist, automatist, chimist, electronist, generalist, idealist, materialist, realist (dar: estetician, matematician, fizician etc.; mecanic, agronom, astronom, metalurg, medic, chirurg, ortoped, oftalmolog = oculist, obstetrician, filolog, sens critic peiorativ: intelectualist, populist, perfecţionist, politicianist, stângist) v. sufixul -ism unde adepţii unor curente şi politici devin -ist, cu excepţii: clasic (clasicist), romantic (romantist), liberal (libealist)

-ism < curente, şcoli, concepte filozofice, literar-artistice, politici, activităţi socio-economice >

cataclism, clasicism, comunism, constructivism, cubism, enciclopedism,  fascism, fovism, liberalism, militarism, nazism, neologism, protecţionism, realism, relativism, rasism,  romantism, silogism, socialism, sofism, solipsism, stângism, teribilism, terorism, truism, turism, verism 

-ică, -ie (cu accent pe i), din care: -ologie, -onomie <mod de abordare,  pe domenii şi specialităţi> mecanică, stomatologie, economie

-lniţă, -rniţă <>şurubelniţă, urechelniţă, viforniţă, vârtelniţă

-iş  < cumulativ, loc de aglomerare dezordonată (v. şi -ime,  cu nuanța de mulţime) > frunziş, grohotiş, luminiş, păinjeniş, pietriş, stufăriş

-iş (2) figuri de stil privind modalităţi de abordare a unor dificultăţi

(de-a) curmeziş, (pe) furiş, pieptiş, pieziş

-işte < caracteristica unui loc sau a unei stări>

linişte, mirişte, oprelişte, pajişte, porumbişte

-itudine, -tudine < evaluare într-un sistem global (pr., fig.) >

altitudine, amplitudine, atitudine, corectitudine, decrepitudine, magnitudine, latitudine / longitudine, platitudine, plenitudine, similitudine, vicisitudine

-iţă, -uţă

    < 1. auxiliar cu destinaţie dedicată, 2. diminutive feminine >: 1. botniţă, clopotniţă, solniţă, şurubelniţă,  2. arşiţă, bundiţă, doctoriţă, drăguţă, fetiţă, hangiţă, mândruţă, panseluţă, perdeluţă, pieliţă, poieniţă, porumbiţă, potecuţă, şoferiţă, steluţă, rochiţă  

-iv < mod de a exista, mod de a acţiona, comportament > activ / pasiv adj., subst., aditiv / multiplicativ adj., aproximativ adj., calitativ / cantitativ adj., cognitiv / creativ adj., combativ (combatant v. -ant.), comparativ adj., adv., comunicativ adj., concesiv adj., constatativ – constatator adj., constructiv adj. (din punctul de vedere al soluţiei mecanice de ansamblu, în construcţii sau în utilaje fig., despre o critică binevoitoare, care orientează spre soluţii la deficienţele semnalate) ,  cumulativ adv., defensiv / ofensiv, definitiv / provizoriu adj., demonstrativ adj., diminutiv adj., subst., dispozitiv subst., educativ adj., estimativ adj., exemplificativ adj., explicativ adj., explorativ adj., exploziv ≠ explozibil subst., expresiv adj., festiv adj., fugitiv adj., adv., intempestiv, naiv adj., nativ adj., hiper- / hipotensiv adj., maladiv adj., operativ adj., peiorativ adj., permisiv adj., preventiv / curativ adj., adv., revendicativ exprimând revendicări -- cerinţe cu caracter imperativ,  rezumativ adj., adv., sedativ subst., adj., sportiv subst., adj., stimulativ adj., tardiv adj., adv., ultimativ adj., adv.  – se cere ca revendicările să fie soluţionate favorabil  în interiorul unor termene, vindicativ – cu caracter de răzbunare

-log, -gie, logo- referitor la vorbire; prin extensie – anumite discipline / specialităţi medicale cardiolog, dermatolog, filolog, ftiziolog (tuberculoză), fiziolog, neurolog, oftalmolog, stomatolog, urolog ş.a., din alte domenii: paleontolog, pedolog (specialist în ştiinţa solului) speolog, entomolog, oenolog; - ped logoped – care tratează deficienţele de vorbire, ortoped medicul de sistem osos ; -gog pedagog specialist în pedagogie (inclusiv practician al domeniului), demagog; logoree – vorbire incontinentă (deriz.)

-mânt aşezământ, deznodământ, discernământ, învăţământ, jurământ, mormânt, pământ, scăzământ

-morf < privitor la formă, preponderent – la structuri interioare, dar şi aspecte exterioare >

amorf fără formă (structurală), morfologie studiul formelor inclusiv al structurilor de forme, antropomorf – cu formă asemănătoare omului, izomorf – de aceeaşi formă cu… , zoomorf cu formă de animale, diform cu formă exterioară grav modificată în rău, filiform, punctiform

-nic < anumită caracteristică, persoană cu această caracteristică > paşnic / războinic,  static / cinematic / dinamic, darnic, datornic, temeinic, vârstnic 

nim, -onim < privitor la nume, la semnificaţie > nume codificat, prescurtat al unei organizaţii, anonim persoană al cărei nume nu este larg cunoscut, antonim doi termeni sunt reciproc antonimi dacă au semnificaţii opuse, omonim doi termeni sunt reciproc omonimi dacă sunt identici în formă şi au semnificaţii diferite, pseudonim nume fals, adoptat în special în sferele artelor şi literelor, sinonim doi termeni sunt reciproc sinonimi dacă sunt diferiţi ca  formă şi au semnificaţii identice, paronim

-oar, -uar < loc rezervat sau destinat pentru o anumită activitate >: fumoar (în vecinătatea sălilor de spectacol, altminteri se afişează, din ce în ce mai frecvent, „loc pentru fumat”), patinoar, pisoar, trotuar (loc rezervat pentru pietoni); numai cu -ar: solar (loc de plajă rezervat pentru nudişti)

-oare < acţiune sau stare cu nuanţe de cumulativ sau continuitate >

    închisoare, ninsoare, prinsoare, savoare,  strâmtoare, strânsoare, teroare, vâltoare, vânătoare 

-or -oriu ~-tor < adjective, inclusiv substantivate, marcând efectuarea unei  anumite activităţi, funcţii sau operaţii, unele substantive> cărucior, promontoriu, bătător (pentru covoare)

-os[6]  adj, bătăios, belicos (dar războinic), luminos / întunecos, frumos,  haios,  voluminos ~ ancombrant, economicos, fastuos, călduros (pr. şi fig.). / friguros ~ răcoros (numai pr.), generos / parcimonios, gustos, invidios, insidios (care caută să înşele, viclean ● o maladie sau disfuncţionalitate  care îşi manifestă cu întârziere simptomele), jegos, setos ≠ însetat, pletos, somnoros, siropos, zgomotos , prietenos / duşmănos ~  ostil, plicticos, mănos ~ = fecund = fructuos  / sterp  ~ steril

-tate  < >   absurditate, calitate, cantitate, bunătate / răutate, dificultate, facilitate, facultate, fecunditate, fiscalitate, integritate, pietate, temeritate, vecinătate

-ţial, -ţional, uneori numai –al: < adjectiv indicând o caracterizare generală, apartenenţa la o anumită sferă > circumstanţial, demenţial, marţial, spaţial, educaţional, informaţional, instituţional, ocupaţional –: comercial , formal, frontal, general, industrial, liberal, medical, parţial, profesoral, rural, succesoral,  tradiţional, uzinal, fundamental, superficial, amical

-tură < 1. rezultat, urmă lăsată de o acţiune definită de un verb > aduna ~ adunătură, apuca (numai pr.) ~ apucătură (numai fig., obicei prost), ara ~ arătură, aventura ~ aventură, capta ~ captură, căldură, conjunctură, coti ~ cotitură, crea ~ creatură, cresta ~ crestătură, coase ~ cusătură, tăia (pânză sau stofă pentru croitor – couper fr.) ~ cupură, deschide ~ deschizătură, factura ~ factură, fărâma ~   fărâmitură,  fisura ~  fisură, fractura ~ fractură, garnisi ~ garnitură (2 sensuri), înţep         a~ înţepătură, învăţa ~ învăţătură, muşca ~ muşcătură, scobi ~ scobitură (loc scobit), scurta ~ scurtătură (traseu spontan mai scurt decât cel uzual), semna ~ semnătură, sparge ~ spărtură, suda ~ sudură, rupe ~ ruptură, tăia ~ tăietură, târâtură, trasa ~  trăsătură,  vechitură, veni (apa) ~ viitură, zgâtia  ~ zgârietură, zgudui ~ zguduitură,  2. < produs, semiprodus sau ingredient sau preparat alimentar > acritură, afumătură, albitură, băutură, fiertură, friptură, murătură, tocătură, tochitură, untură, 3. < ansamblu de componente > adunătură, aparatură, dantură, claviatură, magistratură, nomenclatură 4.< element funcţional definitoriu al unui proces, demers sau utilaj  acupunctură, ambrazură, anvergură, apertură, căldură, cultură (şi derivatele v.), despărţitură, dictatură, încrengătură, înjurătură, lectură, legătură, scriitură, structură, tevatură, tipăritură >„

-ui < > alcătui, destitui, distribui, făţui, împrejmui, mântui, păsui, restitui, retribui, sfătui, stivui, târgui, undui,  vămui, vărui 

-ui, -iu <nuanţă de culoare> albăstrui, dar şi albăstriu, cafeniu, fumuriu, verzui

-ual < mod de abordare, de realizare; v. si –al,  > actual, anual, conceptual, dual, intelectual, manual (realizare folosind mâinile ● carte cu caracter didactic), punctual, senzual, spiritual, virtual  

 -uu < proprietate, importantă, cu caracter de generalitate a sferei de manifestare > ambiguu, contiguu, continuu, perpetuu, ubicuu

 

Urmează: Neutru sau masculin?

Înapoi: Perechile de sufixe (desfăşurare)


 

[1] Diferenţă -- rezultatul operaţiei aritmetice sau algebrice de scădere a unui număr, a unei variabile, a unei funcţii etc. dintr-alta ● fig.:  o performanţă care face ca cel căruia îi este asociată să se deosebească, prin ceva important şi avantajos, de celelalte elemente similare; deferenţă o atitudine diferită în sens pozitiv faţă de o anumită persoană, stimă, consideraţie; diferend diferenţă importantă între punctele de vedere ale unor părţi într-o anumită problemă, conducând la o stare de ansamblu tensionată între ele; indiferenţă lipsă de interes, de preocupare pentru o anumită problemă sau persoană; indiferent - persoana care manifestă indiferenţă ● atitudine sau concluzie în compararea a două ipoteze sau rezultate [înapoi]

[2] Se poate observa înrudirea absent absenţă, abundent abundenţă, aparent aparenţă etc., dar andurant  durabil anduranţă [înapoi]

[3] Au fost controverse dacă utilajul specific este petrolifer sau petrolier; prin analogie cu vasele de transport, care sunt petroliere şi nu petrolifere, pentru că transportă şi nu produc petrol, şi utilajul este petrolier, fără ca utilaj petrolifer să fie o eroare gravă. [înapoi]

[4] Diferenţa între ”proprietatea de fi apt pentru a realiza”, din definiţia sufixului –abil şi ”capacitatea şi disponibilitatea, în exprimare generică”, din această definiţie, poate fi percepută intuitiv comparând adjectivele abil, amabil, disponibil etc. cu substantivele  abilitate, amabilitate, disponibilitate etc. sau, respectiv, perspicace cu perspicacitate etc. [înapoi]

[5] Adepţii unor curente şi politici devin -ist, cu excepţii: clasic (clasicist), democrat (democratist), romantic (romantist), liberal (libealist) [înapoi]

[6] A nu se confunda cu sufixul –or trecut la plural (motoare) sau feminin (profesoare) [înapoi]


 

Ultima actualizare: 16 aprilie 2012

 

email: contact (arond) marioduma.ro 
 
Licenta ©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca