Cuprins
Introducerea autorului
Prefixe
Sufixe

Categorii de semnificaţii

Capcane
Familii de cuvinte

 

 

   

SUFIXE  

Sufixe de uz larg / de uz special 

-          Referire la o categorie tipologică

-          Apartenenţa la un curent, o şcoală,  o specialitate, un domeniu tipologic sau calitativ,

·         categorie de activităţi, stări sau caracteristici

-          Exercitarea unor activităţi, acţiuni, profesiuni, influenţe

-          Încadrarea într-o categorie tipologică

-          Construit din concepte nelegate de realităţi concrete, procese şi operaţii asupra acestora ● construit prin generalizare şi desprindere de particularităţi ale individualităţilor concrete (abstractizare), până când se ajunge să se opereze cu procese şi operaţii esenţiale, general valabile, determinante pentru sfera considerată

-          Conferă prestanţă operaţiei din rădăcină

-          corespunzător unui reper

-          caracterizare ocupaţională, poziţională,  comportamentală,

-          privind provenienţa geografică (numai pentru persoane)

-          Care exercită o anumită acţiune sau influenţă

-          Stare, generică sau specifică, sau  caracteristică de calitate

-          Denumire sau caracterizare a unui obiect, după un alt obiect sau activitate specifică

-          caracterizare generală, apartenenţa la o anumită sferă

-          moment sau punct de schimbare, în timp sau într-un proces

-          Capacitatea de a realiza o calitate, un defect, o funcţionalitate

-          Stare, concept, proces,  caracterizare definitorie

-          Încadrarea într-o categorie tipologică

-          corespunzător unui reper

-          Caracterizare ocupaţională, poziţională,  comportamentală,

-          privind provenienţa geografică (numai pentru persoane)

-          Care exercită o anumită acţiune sau influenţă

-          Stare, generică sau specifică, sau  caracteristică de calitate

-          Denumire sau caracterizare a unui obiect, după un alt obiect sau activitate specifică

-          Caracterizare generală, apartenenţa la o anumită sferă

În foarte multe cazuri, corespondenţa între sufixe şi semnificaţiile lor nu este biunivocă, adică unei semnificaţii îi corespund mai multe sufixe, iar un sufix susţine mai multe semnificaţii. Astfel, în tabelul ce urmează, cu titlul de exemple, sufixul –ism  acoperă 4 grupe de cuvinte, dintre care primele două – foarte diversificate,  în timp ce, în toate celelalte grupe de sufixe, delimitate în baza unor semnificaţii decelabile, sunt prezente câte 5…10 sufixe. În plus, sufixele -ian, -ic, -ar mai apar şi la alte semnificaţii. 

Sufix

Semnificaţie

Exemple de cuvinte

-ism

Curente, şcoli literar-artistice

clasicism, enciclopedism, romantism

Politici

elitism, terorism, intervenţionism

    Concepte filozofice

sofism, silogism, truism

    Activităţi socio-economice

turism, prozelitism

-ist -ian

-ic -nom

-log -urg


-ped
div. altele

Specialişti

teoretician, informatician, obstetrician

    mecanic, medic, istoric
agronom, astronom

psiholog, merceolog, entomolog, metalurg, chirurg, demiurg

   ortoped, logoped, biped

-ic –os -iv

 

 

-al –ar

Mod de abordare

pragmatic, probabilistic, sistemic

generos, invidios, insidios

imaginativ , declarativ,constructiv

matricial, infinitezimal, experimental

binar, interdisciplinar, multipolar

-aş –at -ist

-an -ean

-ian –iu -er

-or -oriu

-ant -ent

-ar –ut -iv

-os -ast

-graf -al

-tru -gog

-ped -on

 

Profesiune, funcţie, atribuţie, rol social, activitate, meserie, specialitate

făptaş, industriaş, poştaş,  salariat, diplomat, angajat

specialist, realist, tractorist

ţăran, oltean, matematician

lustragiu, papugiu, tinichigiu,

bancher, pasager, inginer

ajutor, creator, 

executant, proiectant, student

brutar, căpşunar, demnitar

astronaut, terapeut

gimnast, teleast

coreograf, geograf, muzeograf

intelectual, mareşal  

arbitru, maistru, ministru

pedagog

logoped, ortoped

spion

Pentru meserie, profesie, ocupaţie, specialitate, profil, rol social:

Pentru substantive, inclusiv adjective substantivate (substantive provenite din adjective), adjective, sufixul predominant este –or (v.), dar sunt utilizate şi sufixele: -aş, –ant -ent, -ar, -ean –ian, -er, -ic, -log, -nom, -urg; şi diverse altele: poet, preot. Pentru adjective exclusive,  este predominant sufixul –os.  

-ant, -ent asistent, consultant, emigrant / i…, v. executor executant[1], guvernant, oxidant, laborant, proiectant, student, traficant

-ar demnitar, gazetar, strungar, zidar, măcelar, gospodar, gropar, ceasornicar, brutar, pescar, bucătar, cofetar, societar, proprietar, acţionar, colecţionar, birjar, funcţionar, morar. căpşunar, cizmar, temporar, zidar

-at salariat, diplomat, angajat, adj bifazat, trifazat; sunt în uz şi variantele bifazic, trifazic, cu referire la sisteme de curent alternativ şi la aliaje metalurgice

-er boier, artificer, bancher, consilier, fermier, infirmier,  miner, şofer, zilier, matriţer, frizer, inginer, artificer, curier, pasager, braconier, sezonier   

-or acoperitor, actor, acuzator / apărător, administrator, agricultor, ajustor, ajutor, alegător, alergător, antecesor = predecesor / succesor, antrenor, arătător, aruncător, asigurator, aspirator, auditor, autor, aviator, binefăcător / rău.., binevoitor/ rău..., canotor,  câştigător / pierzător = perdant, catalizator / inhibitor, călător, silitor, binevoitor/ rău..., cenzor, cercetător, aparat circulator, colector, conducător (subst. şi adj. în colectivităţi umane), conductor (o piesă de sârmă, izolată sau nu, într-o instalaţie sau linie electrică ●  responsabil al unui tren de cale ferată, pe parcurs, dar şi material bun sau rău conducător -- de electricitate sau căldură, dar semiconductor), conector, constructor (profesiunea, ocupaţia), v. şi constructiv, convector, convertizor (rotativ monoax), convertor (din exemplu din semnal analogic în semnal digital, în măsurători şi automatizări), coordonator, corector,  creator (care creează), croitor, deschizător / închizător, descoperitor, dictator, director, editor, educator, elector, executor, experimentator, explorator, exportator,  falsificator, farsor, informator,  frezor, generator, importator, indicator, infractor,  instalator, inventator, izolator, înotător, însoţitor, înşelător, învăţător, jucător, judecător,  laborator, locţiitor, locuitor, luptător, modelator, moderator,  montor = asamblor, motor, muncitor, muritor, negustor, nevăzător, normator, operator, organizator, oscilator  subst. şi adj.,  păstrător, percutor (adj. fig.: percutant),  pilot, povestitor, probator(iu), procuror, producător, profesor, programator,  promotor, provocator, prozator, răscolitor, răspunzător, răzbătător, regizor, reparator = depanator, salahor, scriitor, semiconducător), traducător, verificator, vopsitor ~  ~  acoperitor, silitor

-aş arendaş, făptaş, industriaş, înaintaş, ostaş ,poştaş, ucigaş  

-ist anestezist, fotbalist, jurist, jurnalist, protagonist, specialist, generalist. analist, artist, automatist, chimist, electronist, generalist, idealist, materialist, realist, igienist, perfecţionist, economist, ecologist, tractorist, excavatorist, maşinist

-log filolog, geolog, oftalmolog = oculist, neurolog. stomatolog, cardiolog, dermatolog, gastroenterolog, psiholog

-ean, -ian academician, informatician, electrician, mirean, tehnician, estetician, matematician, fizician,  obstetrician, magician

-ic cleric, mecanic, istoric, medic, critic, cinic, clinic, 

-urg chirurg, metalurg, demiurg,

-nom agronom, astronom, metronom, adj. autonom

-iu macaragiu, lustragiu, hangiu, barcagiu

 

Urmează: Observații despre categorii (grupe) de semnificaţii

Înapoi: Sufixe aferente cuvintelor ce descriu activităţi şi rezultatele acestora


 

[1] Executat persoană la care s-a adus la îndeplinire (s-a executat) o hotărâre judecătorească, de condamnare la moarte sau de confiscae a unor valori sau bunuri. Termenul este impropriu utilizat şi  pentru asasinatele comise în cadrul acţiunilor teroriste, unde este vorba despre crime, ucideri sau asasinate şi nu executări, neexistând sentinţe legitime care se execută. Executorul este cel care execută sentinţa. Executant  este termenul generic pentru realizatorul oricărui contract sau proiect din economie, societate, cercetare-dezvoltare, investiţii etc. [înapoi]


 

Ultima actualizare: 16 aprilie 2012

 

email: contact (arond) marioduma.ro 
 
Licenta ©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca