Cuprins
Introducerea autorului
Prefixe
Sufixe

Categorii de semnificaţii

Capcane
Familii de cuvinte

 

 

   

SUFIXE  

Varietate de sufixe privind o ramură a scrisului 

Organul de presă

Profesionistul

Profesiunea

Adjectivul

Adverbul

Ziar

Ziarist

Ziaristică

Ziaristic

-

Jurnal

Jurnalist

Jurnalism

Jurnalistic

-

Gazetă

Gazetar

Gazetărie

Gazetăresc

Gazetăreşte

Cotidian

-

-

-

-

NB. În cadrul fiecărei coloane, cuvintele din toate rândurile sunt sinonime.

hebdomadar = săptămânal lunar periodic

indiferent de periodicitate: engl. magazin, rusă jurnal, română revistă 

Sufixe aferente cuvintelor ce descriu activităţi şi rezultatele acestora

În limba română, pot fi delimitate  trei categorii de formare a substantivelor care semnifică rezultat al unei activităţi 1. termenul pentru rezultatul activităţii este identic cu termenul pentru activitatea însăşi, 2, termenul pentru rezultatul  activităţii are aceeaşi rădăcină, dar diferă sufixul, 3. Cei doi termeni  sunt cu totul diferiţi – atât ca rădăcină, cât şi ca sufix. În tabelul ce urmează sunt câte două exemple din fiecare categorie. 

 

Activitatea

Rezultatul

Activitatea

Rezultatul

1

Traducere

Traducere

Construcţie

Construcţie

2

Producere

Producţie, produse

Avizare

Aviz

3

Cercetare

Cunoştinţe, soluţii

Încălzire

 Căldură

         Urmează liste exemplificative desfășurate pentru cele trei categorii. Nu sunt menţionate unele cuvinte  pentru care delimitarea între cele două concepte – activitate şi rezultatele activităţii – prezintă o varietate în diferite domenii sau nu este uzuală. 

1. Verbe la care termenii pentru activitate şi pentru rezultatele activităţii sunt identici: abrogare, abatere, abţinere (de la votare sau mâncare), actualizare, ajungere, auzire, colaborare,  coordonare, confirmare, conjugare (verbe, în gramatică), construcţie, descindere, dezbatere, diseminare,  ducere, expunere, fermentare = fermentaţie, globalizare, implementare, inovare,  integrare, modernizare, mondializare, negociere, perfecţionare, pregătire, prezentare, proliferare, purtare, resorbire, recuzare, retragere, plasare (generic), sorbire, specializare, subordonare, sustragere, traducere, vedere, vânzare  

2. Verbe la care termenii pentru activitate şi pentru rezultatele activităţii sunt diferiţi: absorbire absorbţie, abstractizare abstracţie, abţinere abstinenţă (de la sex), achiziţionare, accidentare accident,  achiziţie, acuzare acuzaţie, aderare adeziune, admitere admisie, atragere atracţie, batere bătaie, declarare declaraţie, deducere deducţie, acţionare acţiune, atragere atracţie, cercetare cunoştinţe soluţii, colectare colecţie, comitere faptul comis (comisie!), complicare complicaţie, concesionare concesiune, deformare deformație,  demitere demisie[1], elaborare elaborat, emitere emisie  emisiune[2], fracţionare fracţie fracţiune, -- ( Liniuţa – semnifică, aici: nu există termenul a infracţiona; în cazul dat, există perifraze, de ex.: a comite o infracţiune, dar există rezultatul activităţii: infracţiunea) infracţiune, infectare infecţie, informare informație, injectare injecţie, inspectare inspecţie,  interacționare interacţiune, -- reacţie reacţiune, conjugare conjuncţie, declamare declamaţie, delegare delegaţie, disjungere disjuncţie, administrare administraţie,  normare, normă normativ, ordonare ordin, planificare plan, percheziţionare percheziţie, permitere permisie permisiune, finanţare plasament (financiar), presare presiune, prestare prestaţie, producere producţie, proiectare proiect,  programare program, reclamare reclamaţie, respectare respect, revoluţionare revoluţie, amplasare amplasament, locaţie,  aplicare aplicaţie, asociere asociaţie societate, refuzare refuz, reprimare represiune, sacrificare sacrificiu, succedare succesiune, standardizare standard, transpirare transpirație, blocare blocaj, ... Unele verbe la care participiul cu sufix care nu este uzitat; apar cu aspecte inedite: ruga laic a ruga pe cineva rugăminte, religios a se ruga rugăciune, susţinere suport,  încălzire căldură, cedare concesie  

Verbul

Substantivul care defineşte activitatea

Substantivul care defineşte rezultatul activităţii

Produce

Producere

Producţie

traduce

Traducere

traducţie

Traducere

promova

Promovare

Promoţie

Promovare

globalize

Globalizare

globalizaţie (iune)

Globalizare

mondializa

Mondializare

mondializaţie (iune)

Mondializare

integra

Integrare

integraţie (iune)

 Integrare

specializa

Specializare

specializaţie (iune)

 Specializare

credita

Creditare

creditaţie (iune)

 Credit

 

-ic  ştiinţific / empiric, faptic, logic, fizic, cosmic, astronomic, matematic,  istoric, clasic, romantic, tehnic, mecanic, chimic, electric, electronic, pneumatic, informatic (dar şi informaţional), biologic, farmaceutic, teoretic / practic, paşnic / războinic

-im  maritim, legitim, intim

-in  aldin, creştin, felin, feminin / masculin, marin, meschin, salin, sarin, senin, străin

-al  abisal, accidental, anual, artificial / natural, astral, austral / boreal, autumnal (autumnal, hibernal, estival, dar: primăvăratec), central / periferic, colateral, criminal, dual, electoral, esenţial, estival, experimental, fundamental, hibernal, infinitezimal, lateral, marţial, matinal, medical, meridional, mineral, mortal, muzeal, natural, orizontal / vertical, normal, parţial, real / virtual (în informatică, în  optică)

-ist: < specialişti, inclusiv adepţii unora dintre curente, şcoli, politici > sens critic peiorativ: intelectualist, populist, perfecţionist, politicianist, stângist), v. sufixul -ism unde adepţii unor curente şi politici devin -ist, cu excepţii: clasic (clasicist), romantic (romantist), liberal (libealist)   

Relaţiile între afixe şi semnificaţiile lor nu sunt biunivoce.  Pentru anumite semnificaţii există mai multe afixe, pentru anumite afixe există mai multe semnificaţii.

 

Urmează: Sufixe de uz larg / de uz special

Înapoi: Adjective privind punctele cardinale


 

[1] Perechea de termeni demitere demisie este numai formal la locul ei aici: demiterea o iniţiază şi o decide  angajatorul , iar demisia o iniţiază şi reprezintă decizia angajatului [înapoi]

[2] Termenii comportă nuanţe. emiterea este activitatea tehnică, avînd ca rezultat emisia, iar emisiunea este rubrica, programul difuzat, repetitiv sau ocazional [înapoi]


 

Ultima actualizare: 16 aprilie 2012

 

email: contact (arond) marioduma.ro 
 
Licenta ©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca